Pirkšanas nosacījumi

UZMANĪBU! Veicot pasūtījumu internetveikalā  www.elitveseliba.lv , Jūs apstiprināt, ka iepazināties un piekrītat Distances līguma noteikumiem. Veicot pasūtījumu, Jūs noslēdzat Distances līgumu ar  www.elitveseliba.lv

DISTANCES LĪGUMS. NOTEIKUMI

Distances līgums ir patērētāja (Pircēja, Klienta) un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja ( Pārdevējs, Piegādātājs) vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmā daļa).

1. DISTANCES LĪGUMA STĀJAS SPĒKĀ

1.1. Distances līgums stājas spēkā tiklīdz Klients (Patērētājs, Pircējs) ir veicis pasūtījumu ar interneta, telefona vai cita distances līdzekļa palīdzību un ar e-pasta starpniecību saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par pasūtījumu. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīts par saņemtu, kad tam var piekļūt abas puses;

1.2. Slēdzot distances līgumu, Klients apstiprina, ka ir rīcībspējīgs un nav alkohola, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē;

1.3. Līgums ( tajā skaitā, vispārīgie noteikumi tajā redakcijā, kurā tie publicēti mājas lapā pieprasījuma brīdī) stājas spēkā tajā brīdī, kad www.elitveseliba.lv mājas lapā Klients ir apstiprinājis līguma noteikumus un veicis pirkumu;

1.4. Slēdzot līgumu, Klients piekrīt iegādāties preci, atbilstoši līguma noteikumiem, tāpat Klients pilnībā ir iepazinies ar vispārīgiem līguma noteikumiem un piekrīt tiem.

2. PRECES PASŪTĪŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Saskaņā ar līgumu www.elitveseliba.lv apņemas piegādāt Pircējam viņa pasūtīto preci, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci atkarībā no izvēlētā piegādes veida;

2.2. Šī līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek tikai internetveikalā  www.elitveseliba.lv , aizpildot visus nepieciešamos laukus un uzspiežot pogu "pasūtīt". Preces pasūtīšana mājas lapā www.elitveseliba.lv tiek uzskatīta par Pircēja piekrišanu distances līgumam. Slēdzot distances līgumu, Klients piekrīt noteikumiem par pasūtītās preces piegādi, kā arī iegādāties preci par norādīto cenu. Ja pasūtījums tiks noformēts pareizi, paradīsies uzraksts, ka pasūtījums tika pieņemts;

* Reģistrējoties internetveikalā  www.elitveseliba.lv Klients apņemas uzrādīt pareizus personas datus: pilno vārdu un precīzu esošo e-pasta adresi;

2.3. Pēc pirkuma procesa beigām Pircējs saņems e-pastu ar apstiprinājumu par pasūtījumu, kas apstiprina veikto pasūtījumu internetveikalā    www.elitveseliba.lv ;

2.4. Ja Pircējs nav saņēmis no www.elitveseliba.lv     automātisko rēķina apstiprinājumu, tad  www.elitveseliba.lv nav pieņēmis Pircēja pasūtījumu, Pircējs nav pievienojies distances līgumam un  www.elitveseliba.lv  nav jāizpilda Pircēja pasūtījums. Tādā gadījumā Pircējam ir nepieciešams pārliecināties, ka viņš pasūtījumu noformēja atbilstoši  www.elitveseliba.lv prasībām un norādīja pareizu e-pasta adresi.

3. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

3.1. Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 10 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nespēj izpildīt līguma noteikumus tāpēc, ka prece, ko pasūtīja Patērētājs, nav pieejama, tad Pārdevējs par to apņemas informēt Patērētāju. Tādā gadījumā, Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam ekvivalentu preci vai atgriezt pilnu preces vērtību;

3.2. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu 

3.3 Ja pasūtījums tika apmaksāts uz summu mazāk nekā 15 eiro, nauda tiks automātiski atgriezta klientam

4.  APMAKSAS NOSACĪJUMI

4.1. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka Patērētājs, veicot pasūtījumu, sniedz skaidru apliecinājumu tam, ka pasūtījums ietver pienākumu veikt samaksu. Ja, veicot pasūtījumu, Patērētājam ir jānospiež poga vai jāveic cita līdzīga darbība, to apzīmē viegli saprotamā veidā ar vārdiem "pasūtījums ar pienākumu maksāt" vai, izmantojot citu līdzīga veida nepārprotamu norādi par Patērētāja pienākumu veikt samaksu. Ja Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs neievēro šajā punktā noteikto, līgums vai pasūtījums Patērētājam nav saistošs

Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam tikt izsniegti elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, preču cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti. 


Lielākais Latvijas interneta veikalu preču meklētājs